ရွီးအန္းေလယာဥ္ေကာလိပ္မွ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္

(GMT+08:00)2022-10-25 14:39:48  

ေဆာင္းဦးရာသီ အစဦးပိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တရုတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း သဲကႏၲာရ ေဒသတြင္ အပူလႈိင္းမ်ား ထေနလ်က္ ရွိသည္။ ေလယာဥ္မ်ားသည္ အျပာေရာင္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ က်ယ္ေလာင္စြာ ျမည္ဟိန္းေနၿပီး ဒုံးက်ည္မ်ားသည္ Gobi သဲကႏၲာရ အနက္ပိုင္းမွ ပစ္လႊတ္ရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ေလတပ္ လက္ေအာက္ခံ ရွီးအန္း ေလယာဥ္ေကာလိပ္မွ စည္းရံုးက်င္းပသည့္ ဘက္စံု တိုက္ခိုက္ေရး ေလ႔က်င့္မႈမ်ား အပူတျပင္း လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။