တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ဗဟိုစည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို ပီကင္းတြင္ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-24 11:39:34  

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ဗဟိုစည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ရဲေဘာ္ လီရွီးသည္ အစည္းအေဝးကို ဦးစီးက်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုစည္းကမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး၊ ဒုတိယ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ အတည္ျပဳရန္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။