"Beidacang" သည္ ရိတ္သိမ္းသည့္အေရာင္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေန

(GMT+08:00)2022-10-24 11:43:02  

ေ႐ႊေဆာင္းဦးရာသီတြင္ တ႐ုတ္ ေဟလုံက်န္ျပည္နယ္ "Beidacang" ေခၚ လယ္ကြင္းမ်ားတြင္ ရိတ္သိမ္းေသာ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စပါးထြက္ေဒသမ်ားသည္ စပါးမ်ားေနလွန္းရန္ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လာမည့္ႏွစ္ ေႏြဦးရာသီစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ လယ္ယာသုံး စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားက အနက္ေရာင္ ေျမဆီလႊာေပၚတြင္ “လႈိင္းလုံးမ်ား”ကဲ့သို႔ လယ္ထြန္ေနသည္။