တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ရွီက်င့္ဖိန္အား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းအတြက္ ကမာၻတစ္ဝန္းမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား လႈိက္လွဲစြာဂုဏ္ျပဳ

(GMT+08:00)2022-10-24 11:37:16  

 ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ၿပီး ရွီက်င့္ဖိန္အား တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရျခင္းအတြက္ လႈိက္လွဲစြာဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

႐ုရွားသမၼတပူတင္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ထပ္မံအေ႐ြးခံ ရျခင္းအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္၏ အေႏြးေထြးဆုံး ဂုဏ္ျပဳမႈကို လက္ခံပါဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အာဂ်င္တီးနားသမၼတ ဖာနန္ဒက္ဇ္က အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ရွီက်င့္ဖိန္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရး၊ နည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္ေရးႏွင့္ ကုိဗစ္-၁၉ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးအတြက္ စံနမူနာ ျပခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဘီလာ႐ုစ္သမၼတ လူကာရွန္ကိုက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ထပ္မံေ႐ြးခ်ယ္ခံရျခင္းသည္ သင္၏ျမင္႔ျမတ္ေသာဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ ၉၆သန္းေက်ာ္၏ သင့္အေပၚ ခိုင္မာေသာေထာက္ခံမႈကို အျပည့္အဝ ျပသေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကာဇတ္စတန္သမၼတ တိုကယက္ဗ္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ျခင္းသည္မြန္ျမတ္ေသာတ႐ုတ္အမ်ိဳးသားရွင္သန္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အေရးႀကီးေသာ သမိုင္းဝင္ အဓိပၸါယ္ပါရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။