တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ျပည္လံုးဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသည္ အားမာန္တက္ၾကြလာေစသည္႔ ညီလာခံျဖစ္သည္ဟုITU အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆို

(GMT+08:00)2022-10-24 13:07:21  

    ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီးခဲ့သည္။ International Telecommunication Union (ITU) အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ႔ဟို႔လင္က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႔တြင္ China Media Groupမွ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ယင္းသည္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ေရာ ယေန႔ ကမၻာအတြက္ပါ ကိစၥၾကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ITU သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တစ္ဆင္႔တိုးနက္ရိႈင္းလာေစရန္ႏွင္႔ လူသားကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းကို လက္တြဲ တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။