ရွီက်င့္ဖိန္ စသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပါတီညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာအကဲခတ္သူ အျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00)2022-10-24 16:03:21  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာအကဲခတ္သူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ၿပီး ၄င္းတို႔ႏွင့္ စုေပါင္းဓာတ္ပံုကို ရုိက္ကူးခဲ့ပါသည္။

ပါတီညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာအကဲခတ္သူအျဖစ္ တက္ေရာက္သူ ၂၇၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ စုစည္းခဲ့ၾကပါသည္။ ရွီက်င့္ဖိန္ စသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက္ေဝွ႕ယမ္းၿပီး ၄င္းတို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရွီက်င့္ဖိန္ စသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္သၿပီး ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။