ရွီက်င့္ဖိန္ အပါအဝင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၂၀ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းအဖဲြ႔ဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00)2022-10-23 16:42:37  

ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၂၀ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ အဖဲြ႔ဝင္ လီခ်မ္၊ ေက်ာ့လက္က်ိ၊ ဝမ္ဟုနင္၊ ဆယ့္ခ်ီ၊ တင္းရႊမ္းရွမ္ႏွင့္ လီရွီ တုိ႔သည္ ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ၾကေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။