တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ ပထမအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို ပီကင္းျမိဳ႕၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-23 16:38:28  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ ပထမအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေန႔က ပီကင္းျမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

ယင္းမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဗဟုိေကာ္မတီႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ႔ပါသည္။ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အစည္းအေဝးကုိ ၾကီးမႉးက်င္းပျပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရျပီးေနာက္ အေရးၾကီးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ႔ပါသည္။

ယင္းမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ (၂၀၃)ဦး၊ အရန္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ (၁၆၈)ဦး ရွိပါသည္။ ဗဟုိေကာ္မတီ စည္းကမ္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေလ႔လာသူအျဖစ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။