ခ်င္းလင္ေတာင္ေျခမွ ဆန္ေမႊးရနံ႔

(GMT+08:00)2022-10-23 16:36:46  

စန္ရွီးျပည္နယ္ ရွီးအန္းျမိဳ႕ ခ်န္အန္းေဒသေတာင္ပိုင္းသည္ ခ်င္းလင္ေတာင္အနားတြင္ တည္ရွိျပီး၊ ေတာင္ေပၚျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေပါႂကြယ္ဝရံုသာမက စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈသမိုင္းလည္း ရွည္ၾကာသည္။ ယင္းေဒသသည္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈနွင့္ ခရီးသြားလာမႈကို ေပါင္းစပ္ထားျပီး ေက်းလက္ေတာရြာ အရည္အေသြးျမင့္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။