ရွင္က်ိဳး-၁၄မွ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားက ပတ္လမ္းအတြင္းမွ ရိုက္ကူးထားေသာ တရုတ္နိုင္ငံ၏ လွပေသာရႈခင္းမ်ား

(GMT+08:00)2022-10-22 12:32:03  

ရွင္က်ိဳး-၁၄မွ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားက ပတ္လမ္းအတြင္းမွ ရိုက္ကူးထားေသာ တရုတ္နိုင္ငံ၏ လွပေသာရႈခင္းမ်ား