ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ပိတ္ပဲြ အစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴးက်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-22 12:28:14  

ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ပိတ္ပဲြ အစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴး က်င္းပသည္။