လားရႈိးၿမိဳ႕ ယူနန္ဘုံေက်ာင္း ဥကၠဌ - ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း လႈိင္းလုံးႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း၊ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတို႔ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဆက္မျပတ္ ခြန္အားမ်ား ျဖည့္တင္းေပးေနပါတယ္

(GMT+08:00)2022-10-20 12:58:58  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိက်င္းပလ်က္ရိွသည္႔အခ်ိန္တြင္ လားရႈိးၿမိဳ႕ ယူနန္ဘုံေက်ာင္း ဥကၠဌ န်ဲ႕ေဝရန္က China MediaGroup မွ သတင္းေထာက္၏ အင္တာဗ်ဴးကိုလက္ခံခဲ႔ရာယင္းပါတီညီလာခံေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ေလးေလးနက္နက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

၄င္းက-

“တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ႀကဳံႀကိဳက္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ပင္လယ္ရပ္ျခားတ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားေတြက ညီလာခံႀကီးကို အလြန္အာ႐ုံစိုက္ၾကၿပီး စိတ္အားထက္သန္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသမိုင္းရဲ႕ အေရးႀကီးမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ႀကီးျမတ္စြာရွင္သန္ႏိုးထေရး လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ အေရးႀကီးမွတ္တိုင္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္မွစ၍ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ရွီက်င့္ဖ်င္ အမႉးျပဳတဲ့ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးဟာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္မႈရွိလာၿပီး သမာဓိကို လက္ကိုင္စြဲ၍ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခတ္သစ္ တ႐ုတ္ဝိေသသေဆာင္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ရပ္တည္လာႏိုင္မႈ၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာမႈမွသည္ အားေကာင္းေတာင့္တင္းလာတဲ့ ႀကီးမားေသာ သမိုင္းဝင္ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆယ္ႏွစ္တာ ႀကိဳးပမ္းခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားက ကမာၻမွာ သိသာထင္ရွားလွပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမွာ သမိုင္းဝင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ကမာၻႀကီးရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြားၿပီး ကံၾကမၼာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ကမာၻလုံးကို ႐ိုက္ခတ္လာတဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါကို ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူသည္အဓိက၊ အသက္သည္အဓိက ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္ကို အၿမဲလက္ကိုင္စြဲထားကာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အသက္နဲ႔ က်န္းမာေရးကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ စီမံေဆာင္႐ြက္မႈဟာ ကမာၻေပၚမွာ အေကာင္းဆုံးေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေအးအတူပူအမွ်အသိုက္အဝန္းအယူအဆကို တစိုက္မတ္မတ္ လိုက္နာၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို အစြမ္းကုန္ ျမႇင့္တင္၊ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 “စိမ္းလန္းစိုျပည္တဲ့ ေတာေတာင္ေရေျမဟာ ေ႐ႊေတာင္၊ ေငြေတာင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။” တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး ေဂဟစနစ္ ဦးစားေပးမႈ၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို လိုက္နာကာ ေဂဟစနစ္ယဥ္ေက်းမႈကို ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ “ပါရီသေဘာတူညီခ်က္” ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တက္ႂကြစြာ တြန္းအားေပးၿပီး ကမာၻႀကီးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စံနမူနာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ပြားေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာလုံၿခဳံေရးအေျခအေန ဆက္တိုက္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနကာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမႈ အားနည္းၿပီး အခက္အခဲေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္း လႈိင္းလုံးႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း၊ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတို႔ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔ သေဘာထားႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးရဲ႕ တာဝန္သိမႈကို ေဖာ္ျပေနကာ ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဆက္မျပတ္ ခြန္အားမ်ား ျဖည့္တင္းေပးေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဆိုျပဳခဲ့တဲ့ “The Belt and Road” စီမံခ်က္နဲ႔ ေအးအတူပူအမွ်အသိုက္အဝန္းတည္ေဆာက္ေရး အယူအဆဟာ ႏိုင္ငံစုံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝါဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ အတူတကြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အစားထိုး၍မရတဲ့ အေရးႀကီးအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါတယ္။

စိတ္ကူးနဲ႔ခြန္အားမ်ားကို ေပါင္းစည္း၍ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဖန္တီးၿပီး စိတ္တူကိုယ္တူနဲ႔ အနာဂတ္သို႔ ခ်ီတက္ၾကမယ္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းကို အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ ထားရွိ၍ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကို ဦးေဆာင္ၿပီး မူလဆႏၵကို မေမ့ေလ်ာ့ဘဲ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားၿပီး ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ကာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေခတ္မီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဘက္စုံတည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ခြန္အားအျပည့္နဲ႔ ေရးသားႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒုတိယေျမာက္ ႏွစ္တစ္ရာရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသားစဥ္ေျမးဆက္တို႔ရဲ႕ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေပၚလာေစကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကမာၻႀကီးကို ပိုမိုသာယာလွပေစမယ္လို႔လည္း အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ပါတယ္။”

လို႔ပါတယ္။