မႏၲေလးယူနန္ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္း ဥကၠဌ- တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းႂကြယ္ဝပါေစ

(GMT+08:00)2022-10-20 12:44:25  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိက်င္းပလ်က္ရိွသည္႔အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးယူနန္ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္း ဥကၠဌ က်န္အန္းထိက China MediaGroup မွ သတင္းေထာက္၏ အင္တာဗ်ဴးကိုလက္ခံခဲ႔ရာယင္းပါတီညီလာခံေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ေလးေလးနက္နက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

၄င္းက-

“တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္က်င္းပႏိုင္ျခင္းအတြက္ ကြၽန္ေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးယူနန္ဗုဒၶဘာသာဘုရားေက်ာင္းကို ကိုယ္စားျပဳ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပခါနီးကာလက ဇာတိေျမႏိုင္ငံမွာ မဂၤလာသတင္းေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ Shenzhou 13 နဲ႔ Shenzhou 14 တို႔ တ႐ုတ္အာကာသစခန္းမွာ ထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့တာကိုသိရၿပီး ပင္လယ္ရပ္ျခားကတ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားေတြလည္း ဝမ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့ရပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပိုမိုမ်ားျပားႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ေသခ်ာေပါက္ရရွိႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလးေလးနက္နက္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပေနတဲ့ အေရးႀကီးအခါသမယမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းႂကြယ္ဝပါေစ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး အဓြန႔္ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲပါေစလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလးေလးနက္နက္ ဆုမြန္ေကာင္းေကာင္းလိုက္ပါတယ္။”

လို႔ပါတယ္။