ဖူက်င္ကြမ္ရင္ဘုရားေက်ာင္း ဥကၠဌ - လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ကတည္းက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အလြန္ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ကေန ကမာၻ႔ဒုတိယအႀကီးဆုံးစီးပြားေရးႏိုင္ငံ အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္

(GMT+08:00)2022-10-20 12:47:37  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိက်င္းပလ်က္ရိွသည္႔အခ်ိန္တြင္ ဖူက်င္ကြမ္ရင္ဘုရားေက်ာင္း ဥကၠဌ လင္ဝန္က်န္းက China MediaGroup မွ သတင္းေထာက္၏ အင္တာဗ်ဴးကိုလက္ခံခဲ႔ရာယင္းပါတီညီလာခံေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ေလးေလးနက္နက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

၄င္းက-

“တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းအတြက္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳပါတယ္။ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမရွိရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသစ္ဆိုတာ ရွိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။” လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ကတည္းက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အလြန္ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ကေန ကမာၻ႔ဒုတိယအႀကီးဆုံးစီးပြားေရးႏိုင္ငံ အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ၿပီး အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္မွစၿပီး ရွီက်င့္ဖ်င္ အမႉးျပဳတဲ့ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ပါတီတစ္ရပ္လုံးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးဟာ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ၿပီး သိပၸံနည္းပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္မ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအသစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမွာ လုံးဝေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေတာ္အသင့္ခ်မ္းသာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ဘက္စုံဝင္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း မႀကဳံဖူးခဲ့တဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါကို ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မွာလည္း “အသက္သည္ ပထမ၊ ျပည္သူသည္ ပထမ” ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို လက္ကိုင္စြဲၿပီး အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ တ႐ုတ္ျပည္သူ ၁.၄ ဘီလီယံရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ႀကီးမားစြာ အက်ိဳးထမ္း႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးမွာရွိတဲ့ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားေတြကလည္း တက္ညီလက္ညီနဲ႔ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

လို႔ပါတယ္။