ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္၏ပါတီညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာမွ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ရရွိသည္ဟု ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားမ်ားနွင္႔ ပညာေတာ္သင္မ်ား ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-20 17:33:51  တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခားေရာက္ တရုတ္အႏြယ္ဖြားနွင္႔ ပညာေတာ္သင္ အေျမာက္အျမားက ပါတီညီလာခံ ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ၾကည္႔ရႈၿပီး ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္၏ပါတီညီလာခံသုိ႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကုိ နားေထာင္ကာ  ယင္းအစီရင္ခံစာမွ စိတ္အားထက္သန္မႈ မ်ားကုိ ရရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ၾကပါသည္။

Oxford တကၠသုိလ္ စာရင္းအင္းပညာ PHD က်မ္းေရြ႕ဟြာက ၿဗိတိန္တြင္ ပညာ ေလ႔လာဆည္းပူးေနေသာ PHD တစ္ဦး အေနနွင္႔ မိမိသည္ ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္ ေျပာခဲ႔သည္႔ “လူငယ္ အားေကာင္းပါက နုိင္ငံေတာ္ အားေကာင္းမည္” ဟူေသာ မွာၾကားခ်က္ကုိ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ မွတ္ထားၿပီး စြမ္းရည္မ်ားကုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား သင္ယူ ေလ႔လာ တတ္ေျမာက္၍ အမိနုိင္ငံအား အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ တရုတ္ျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေရး တုိးျမွင္႔မႈ အသင္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဥကၠ႒ ေက်ာက္ယြမ္က ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင္႔ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျပည္ပ နုိင္ငံမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးေရး အေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ တရုတ္နွင္႔ ဥေရာပနုိင္ငံမ်ားအၾကား ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။