ကခ်င္ျပည္နယ္ ယူနန္ဘုံေက်ာင္း ဥကၠဌ - ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြလည္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး သဟဇာတရွိတဲ့ ေနထိုင္မႈဘဝကို အျမန္ဆုံး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ႔ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆႏၵရွိပါတယ

(GMT+08:00)2022-10-20 13:05:47  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိက်င္းပလ်က္ရိွသည္႔အခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ယူနန္ဘုံေက်ာင္း ဥကၠဌ ေကာင္းက်ဳံးဖိန္

က China MediaGroup မွ သတင္းေထာက္၏ အင္တာဗ်ဴးကိုလက္ခံခဲ႔ရာယင္းပါတီညီလာခံေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ေလးေလးနက္နက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

၄င္းက-

“တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ရာအတြင္း ေသးငယ္မႈမွသည္ ႀကီးမားလာသည္အထိ၊ အားနည္းမႈမွသည္ အားေကာင္းလာသည္အထိ၊ ျပည္သူသာလွ်င္ အဓိက ဟူသည္ကို အၿမဲလက္ကိုင္စြဲခဲ့ၿပီး ေခတ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ကာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကို ဦးေဆာင္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ျဖင့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ႀကီးျမတ္တဲ့ ရွင္သန္ႏိုးထေရးဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းဆိုတဲ့ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ေရးသားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပၿပီးေနာက္ ရွီက်င့္ဖ်င္ အမႉးျပဳတဲ့ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဟာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကို ဦးေဆာင္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားခဲ့ကာ အေမရိကန္ စတဲ့ အေနာက္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ဝန္းရံမႈနဲ႔ ရန္စမႈမ်ားေအာက္မွာ ဇြဲမေလွ်ာ့ဘဲ ႀကိဳးပမ္း႐ုန္းကန္ခဲ့ပါတယ္။ အက်ပ္အတည္းကို အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ၿပီး ဖိအားမ်ားကို ခြန္အားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ဇြဲလုံ႔လဝီရိယျဖင့္ သိသာထင္ရွားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ၿပီး ပထမဆုံး ႏွစ္တစ္ရာရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ေျမျပင္ေပၚမွာ အေတာ္အသင့္ခ်မ္းသာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဘက္စုံတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ႏွစ္တစ္ရာရည္မွန္းခ်က္ဆီသို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတိုင္းနဲ႔ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိတ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားတိုင္းဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဂုဏ္ယူေနၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြလည္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး သဟဇာတရွိတဲ့ ေနထိုင္မႈဘဝကို အျမန္ဆုံး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ႔ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ဆႏၵရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး အဓြန႔္ရွည္တည္တံ့ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။”

လို႔ပါတယ္။