လားရႈိး ဖူက်န႔္ဘုံေက်ာင္း ဥကၠဌ - ခရီးစဥ္သစ္မွာ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားကလည္း တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ တ႐ုတ္-ျမန္မာ က႑စုံ ကူးလူးဖလွယ္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး သမိုင္းဝင္ ေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ဖန္တီးသြားရန္ ဆႏၵရွိပါတယ္

(GMT+08:00)2022-10-20 13:03:27  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိက်င္းပလ်က္ရိွသည္႔အခ်ိန္တြင္ လားရႈိး ဖူက်န႔္ဘုံေက်ာင္း ဥကၠဌ ႐ိုက်န႔္မိန္က China MediaGroup မွ သတင္းေထာက္၏ အင္တာဗ်ဴးကိုလက္ခံခဲ႔ရာယင္းပါတီညီလာခံေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ေလးေလးနက္နက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

၄င္းက-

“တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္တဲ့အခါသမယမွာ ကြၽန္ေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း လားရႈိး ဖူက်န႔္ဘုံေက်ာင္းနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္တစ္ရာက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူေတြဟာ ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ အခက္အခဲနဲ႔ အတားအဆီးမ်ိဳးစုံကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီး ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ခဲ့ကာ ကမာၻမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေတာက္ပတဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈသာမရွိခဲ့ရင္ ယေန႔ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး ယဥ္ေက်းတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသစ္ ျဖစ္တည္လာမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား ရပ္တည္လာႏိုင္ျခင္း၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာျခင္း၊ အားေကာင္းလာျခင္း ဆိုတဲ့ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ သမိုင္းဝင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သမိုင္းက သက္ေသထူေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္တာအတြင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ရွီက်င့္ဖ်င္ အမႉးျပဳတဲ့ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီက တ႐ုတ္ဝိေသသေဆာင္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဆိုတဲ့ ႀကီးျမတ္တဲ့အလံႀကီးကို ျမင့္ျမင့္မားမား လႊင့္ထူခဲ့ၿပီး ပါတီတစ္ရပ္လုံးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကို စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ဦးေဆာင္ကာ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတိုင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အေတာ္အသင့္ခ်မ္းသာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဘက္စုံတည္ေဆာက္ၿပီး ပထမဆုံး ႏွစ္တစ္ရာရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ အဆက္မျပတ္ ျမန္ဆန္စြာတိုးတက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အာကာသလုပ္ငန္း၊ သိပၸံနည္းပညာ၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား၊ တံတား၊ သမုဒၵရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အင္တာနက္ စတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ကမာၻ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသမိုင္းရဲ႕ အံ့ဖြယ္ေတြကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အဆိုျပဳခဲ့တဲ့ “The Belt and Road” ဟာ ကမာၻႀကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ အတူတကြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ခရီးစဥ္သစ္မွာ ပင္လယ္ရပ္ျခားရွိ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားကလည္း တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ တ႐ုတ္-ျမန္မာ က႑စုံ ကူးလူးဖလွယ္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး သမိုင္းဝင္ ေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ဖန္တီးသြားရန္ ဆႏၵရွိပါတယ္။”

လို႔ပါတယ္။