လားရႈိး ကိုးကန႔္ယဥ္ေက်းမႈစာေပသင္ေက်ာင္း ဥကၠဌ - တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မွန္ကန္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ႀကီးစိုးေရးဝါဒရဲ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရင္ဆိုင္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္

(GMT+08:00)2022-10-20 13:01:30  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိက်င္းပလ်က္ရိွသည္႔အခ်ိန္တြင္ လားရႈိး ကိုးကန႔္ယဥ္ေက်းမႈစာေပသင္ေက်ာင္း ဥကၠဌ ေဝ့ခိုင္းက်ီက China MediaGroup မွ သတင္းေထာက္၏ အင္တာဗ်ဴးကိုလက္ခံခဲ႔ရာယင္းပါတီညီလာခံေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ေလးေလးနက္နက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

၄င္းက-

“ပါတီတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ရာအတြင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ၿပီး “ေတာင္ႀကီးသုံးေတာင္” ကို ဖယ္ရွားကာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္လွစ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာခဲ့ပါတယ္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းလာခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၈ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပၿပီး ဆယ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ရွီက်င့္ဖ်င္ အမႉးျပဳတဲ့ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ ၁.၄ ဘီလီယံကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳစီမံကိန္းႀကီးကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ရာ တစ္ကမာၻလုံးကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့ပါတယ္။ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကို ဦးေဆာင္ၿပီး အသက္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ကမာၻ႔အခိုင္ခံ့ဆုံး ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးလမ္းေၾကာင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻမွာ ရာစုႏွစ္တစ္ခုတိုင္ေအာင္ မႀကဳံခဲ့ဖူးတဲ့ အေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳတဲ့ ႀကီးစိုးေရးဝါဒအင္အားစုရဲ႕ ဝန္းရံေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကို ဦးေဆာင္ကာ အေမရိကန္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ဆင္ႏႊဲတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၊ ဘ႑ာေရးစစ္ပြဲတို႔ကို ရင္ဆိုင္ရဲတဲ့သတၱိရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္သိပၸံနည္းပညာနယ္ပယ္မွာ အေမရိကန္ရဲ႕ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ထိုးေဖာက္ေက်ာ္ျဖတ္ေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္အတြင္း “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အျမန္ႏႈန္း” နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သတင္းမ်ား မၾကာခဏ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ Zhurong အာကာသယာဥ္ အဂၤါၿဂိဳဟ္သို႔ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း၊ Chang'e လကမာၻစူးစမ္းေလ့လာေရးယာဥ္ လကမာၻဆီသို႔ ေရာက္ရွိျခင္း၊ Tianhe က ၾကယ္တာရာမ်ားဆီသို႔ ခရီးသြားျခင္း၊ Fuxing က်ည္ဆန္ရထားက ဖန္တီးလိုက္တဲ့ တ႐ုတ္ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းသစ္က ကမာၻ႔ေရွ႕ေျပးေနရာတြင္ ရွိေနျခင္း၊ C919 ေလယာဥ္ႀကီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပ်ံသန္းမႈ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ Chang'e 4 က လကမာၻရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ဆင္းသက္ျခင္း၊ ေဟာင္ေကာင္-က်ဴးဟိုင္-မကာအိုတံတားႀကီး ဖြင့္လွစ္ျခင္း စတာေတြဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ သိပၸံနည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား သမိုင္းဝင္စြာ အလုံးစုံ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့တာကို ကိုယ္စားျပဳေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မွန္ကန္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ႀကီးစိုးေရးဝါဒရဲ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရင္ဆိုင္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အဆိုျပဳခဲ့တဲ့ ေအးအတူပူအမွ်အသိုက္အဝန္း အယူအဆဟာ တစ္ေန႔တျခား ျပည္သူမ်ားရဲ႕စိတ္ထဲကို နက္ရႈိင္းစြာ ဝင္ေရာက္လာပါတယ္။

ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနမ်ား၊ ႀကီးမားတဲ့အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ႀကီးမားတဲ့အလားအလာမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းဟာ အဓိပၸါယ္ႀကီးမားေလးနက္လွၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ႏွစ္တစ္ရာရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပုံ ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သာယာဝေျပာတိုးတက္ပါေစလို႔ ေလးေလးနက္နက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။”

လို႔ပါတယ္။