အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ ဂ်ိဳကုိသည္ China Media Group မွ အင္တာဗ်ဴးကုိ လက္ခံေျဖၾကား

(GMT+08:00)2022-10-20 17:26:03  အင္ဒုိနီးရွား သမၼတ ဂ်ိဳကုိသည္ China Media Group မွ အင္တာဗ်ဴးကုိ မၾကာမီက လက္ခံေျဖၾကားခဲ႔ပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ ဂ်ိဳကုိက ယခုအၾကိမ္ ညီလာခံ ေခ်ာေမာ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပနုိင္ရန္၊ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပုိမုိ သာယာေသာ ေနထုိင္မႈ ဘဝကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းနုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ ညီလာခံတြင္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိသည္႔အျပင္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးနွင္႔ ကမၻာ႔႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိသည္႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳမည္ ျဖစ္၍ ေဒသတြင္းနွင္႔ ကမၻာႀကီး သုခခ်မ္းေျမ႕မႈ အတြက္ အက်ိဳးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဂ်ိဳကုိက အင္ဒုိနီးရွားနွင္႔ တရုတ္နုိင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားေလေလ နွစ္နုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေလေလ ျဖစ္သည္ဟု မိမိ ယူဆေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ ဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္၊ အေဝးေျပးကားလမ္း တည္ေဆာက္ေရး စသျဖင္႔ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလုံး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အဆုိျပဳခ်က္သည္ တစ္ကမၻာလုံး ဆက္တုိက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေဖၚေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္နုိင္ရန္ အင္ဒုိနီးရွားက ေမွ်ာ္လင္႔ ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံႀကီး နွစ္နုိင္ငံအျဖစ္ျဖင္႔ တရုတ္နွင္႔ အင္ဒုိနိးရွား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အလားအလာ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။