တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ရိွ အရွိန္အဝါႀကီးသူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား

(GMT+08:00)2022-10-19 16:02:06  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မၾကာခင္ရက္မ်ားက China Media Group မွ အင္တာဗ်ဴးကို လက္ခံရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ရိွ အရွိန္အဝါႀကီးသူမ်ားက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း ဒုတိယ ႏွစ္ ၁၀၀ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မည္မွာ ေသခ်ာၿပီး ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ိဳးျပဳမႈကို စြမ္းေဆာင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

လာအို ျပည္သူ႔ ေတာ္လွန္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ Thongloun Sisoulith က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံသည္ တရုတ္ျပည္၏ ေခတ္မီဆုိရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္ေရး ခရီးစဥ္သစ္အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖဲြ႔ဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Bui Thanh Son က ဗီယက္နမ္သည္ တရုတ္ျပည္ ဆက္တိုက္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ကမၻာႏွင့္ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ အက်ိဳးျပဳမႈကို စြမ္းေဆာင္ရန္ ထာဝရ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။