ျပည္ပႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလႊာေပါင္းစုံမွပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆို

(GMT+08:00)2022-10-19 15:54:28  

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပသည့္အခါသမယတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလႊာေပါင္းစုံမွပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င့္ဖိန္ထံသို႔ သဝဏ္လႊာမ်ားေပးပို႔ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရး အတြက္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

နီေပါသမၼတ Bhandari က ၾကာရွည္သည္႔ကာလ အတြင္း ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးရွီက်င့္ဖိန္၏ အားေကာင္းေသာ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈတြင္ ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားက ၎ထံမွ ေအာင္ျမင္နုိင္ရန္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား သင္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကီရီဘာတီ၊ ဆာဘီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ာမဏီ၊ အီတလီ စသည့္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အလႊာေပါင္းစုံမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္(၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ဂုဏ္ျပဳၾကသည္။