တ႐ုတ္ဘိုဟိုင္ပင္လယ္ေကြ႕ သေဘၤာမ်ားေပၚ၌ တံငါသည္မ်ားသည္ ပုစြန္ႏွင္႔ ကဏန္းမ်ားကို ခဲြထုတ္

(GMT+08:00)2022-10-19 15:50:25  

ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စန္းတုန္းျပည္နယ္ ဘင္းက်ဴးၿမိဳ႕ ဝူတိခ႐ိုင္ အနီးတစ္ဝိုက္ ပိုင္လယ္ေကြ႕ရွိ သေဘၤာမ်ားေပၚ၌ တံငါသည္မ်ားသည္ ဖမ္းထားေသာပုစြန္ႏွင္႔ ကဏန္းမ်ားကို ခဲြထုတ္ေနသည္။

ဝူဒိခ႐ိုင္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ ပင္လယ္စာ ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ ေဂဟစနစ္ ေမြးျမဴေရးစံျပဇုန္ျဖစ္ၿပီး ပုစြန္၊ ကဏန္းမ်ားေမြးျမဴျခင္းႏွင္႔ ပင္လယ္ထဲသို႔ လဲႊခ်ျခင္းတို႔ကို ဆိုက္တိုက္ ျပဳလုပ္ကာ ေႏြရာသီငါးဖမ္းမႈ ပိတ္ပင္ေရးစီမံခန္႔ခဲြမႈရိွသျဖင္႔ ပင္လယ္ေဂဟ စနစ္ အေျခအေန သိသိသာသာေကာင္းမြန္လာၿပီး ”ပင္လယ္ထဲကစပါးက်ီ” ပို၍ ႂကြယ္ဝလာကာ တံငါသည္မ်ား၏ ဝင္ေငြသည္လည္း တိုးမ်ားလာသည္။ မၾကာခင္ရက္မ်ားက ဝူဒိခ႐ိုင္ရွိ ခ်ာက်န္ဆိပ္ကမ္း၌ ဆိုက္ကပ္ခဲ႔သည္႔ ငါးဖမ္းသေဘၤာ ၃၀ ေက်ာ္တို႔မွာ တစ္စင္းစီတြင္ တစ္ေန႔ကို ပုစြန္ႏွင္႔ ကဏန္းအမ်ဳိးအစားစံု စုစုေပါင္းကီလုိဂရမ္ ၆၀၀ ခန္႔ ဖမ္းထားၿပီး ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။