ရွီက်င့္ဖိန္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ တရုတ္နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အခန္းက႑သစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ တြန္းအားေပးေန

(GMT+08:00)2022-10-19 16:08:54  

ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ သတင္းစင္တာ၌ တတိယအၾကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ဤသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ “ရွီက်င့္ဖိန္၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚကို လမ္းၫႊန္ခ်က္အျဖစ္ စြဲကိုင္ျပီး၊ အဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ တရုတ္နို္င္ငံကို ၾကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ၾက” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီနိုင္ငံေရးနွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မတီ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယင္ဘိုင္က ရွီက်င့္ဖိန္၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ တရုတ္နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အခန္းက႑သစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။