ပါတီညီလာခံဆိုင္ရာ ပထမအၾကိမ္ စုေပါင္းမီဒီယာေတြ႔ဆံုပဲြကို သတင္းစင္တာ၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-19 17:36:27  

ယမန္ေန႔ ၁၈ ရက္ေန႔ညေနပိုင္းက တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံဆိုင္ရာ ပထမအၾကိမ္ စုေပါင္းမီဒီယာေတြ႔ဆံုပဲြကို သတင္းစင္တာ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပီကင္း၊ ထ်န္းက်င္းႏွင့္ ဟိုေပစသည့္ ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံမွ အစီရင္ခံစာ ေလ့လာေရးအေျခအေနကို မိတ္ဆက္ျပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ပီကင္း၊ ထ်န္းက်င္းႏွင့္ ဟိုေပစသည့္ ေဒသႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္း  ဆက္ခံေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အံုတည္ေဆာက္ေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပီကင္း- ထ်န္းက်င္း-ဟိုေပ ေဒသ ၃ ခု တစ္ေျပးညီ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအေျခအေနကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ရႈံအန္းေဒသသစ္မွ အဓိက လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္အဆင္ေျပစြာ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေနျပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၄၆၀ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။