တ႐ုတ္ စန္းတုန္းျပည္နယ္ ဝူလီခ႐ိုင္တြင္ ပင္လယ္ဆားမ်ားကို "ေဆာင္းဦး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္" ေရာက္ၿပီ

(GMT+08:00)2022-10-19 15:47:18  

တ႐ုတ္ စန္းတုန္းျပည္နယ္ ဝူလီခ႐ိုင္သည္ ေဘာ္ဟုိင္ ပင္လယ္ေအာ္၌ တည္ရွိၿပီး ကမ္း႐ိုးတန္း ေရလႊမ္းလြင္ျပင္ မ်ားျပားကာ ပင္လယ္ဆား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အားသာခ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ဧက ၄ သိန္း ေက်ာ္ ပင္လယ္ဆားမ်ား "ေဆာင္းဦး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္" ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ပယ္လယ္ဆားစက္႐ုံမွ အလုပ္သမား မ်ားက  အလုပ္မ်ားေနပါသည္။