ပန္ဒါ Sihai ႏွင့္ Jingjing ကာတာႏိုင္ငံသို႔ ပုိ႔ေဆာင္

(GMT+08:00)2022-10-19 15:46:26  

ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပန္ဒါ "Sihai" ႏွင့္ "Jingjing" တို႔ကို ကာတာႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း အခမ္းအနားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယာအန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္ဒါထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ သုေတသန စင္တာတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ကာတာ ပန္ဒါမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး သုေတသန ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးခရီးစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ပန္ဒါမ်ားက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။