ေရႊေရာင္ဂႏၶမာ ပန္းမ်ားပြင့္ၾကျပီး လယ္သမားမ်ား ခူးဆြတ္ၾက

(GMT+08:00)2022-10-19 17:08:15  

ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ရွန္းတုန္းျပည္နယ္ ေဇာ္ကြ်မ္းျမိဳ႕ ရႊမ္းခ်န္ရပ္ကြက္ ရွီးဟြမ္ေက်းရြာတြင္ လယ္သမားမ်ားသည္ ပြင့္လာၾကေသာ ေရႊေရာင္ဂႏၶမာပန္းမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ ခူးဆြတ္ၾကသည္။