ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ယူဂန္ဒါသမၼတ Museveni တို႔သည္ တရုတ္-ယူဂန္ဒါ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ ၆၀ ျပည္႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-10-18 17:25:34  

ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ယူဂန္ဒါ သမၼတ Museveni တို႔သည္ တရုတ္-ယူဂန္ဒါ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ ၆၀ ျပည္႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ခဲ႔ၾကေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

      ႐ွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္-ယူဂန္ဒါဆက္ဆံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အလြန္အေလးထားေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထားရွိခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ အခြင္႔ေကာင္းကုိ အသုံးခ်ၿပီး  သမၼတ Museveni ႏွင့္အတူ“Belt and Road” အတူ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္-အာဖရိကပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဖိုရမ္ မူေဘာင္အတြင္း နယ္ပယ္ အသီးသီး၌ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကုိ တြန္းအားေပး၍ တ႐ုတ္-အာဖရိက ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းကို လက္တြဲ တည္ေဆာက္လိုပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

Museveni ကလည္း ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသည္ ယူဂန္ဒါ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။