အေဝးဆံုးပရိသတ္ျဖစ္ေသာ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ တ႐ုတ္အာကာသစခန္း၌ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားကို ၾကည္႔ရႈ

(GMT+08:00)2022-10-18 17:19:56  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ႔ရာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပခဲ႔ပါသည္။ Shenzhou အမွတ္ ၁၄ အာကာသယာဥ္ေပၚမွ ယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ တ႐ုတ္အာကာသစခန္း၌ ယခုအၾကိမ္ ညီလာခံ ဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားကို ၾကည္႔ရႈၾကသည္။