တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အတူခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာေခတ္မီေရး ျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-10-17 15:28:52  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္ က်င္းပခဲ႔သည္။ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ကုိယ္စားညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပရာ၌ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးသည္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး အတူခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာေခတ္မီေရးျဖစ္ျပီး၊ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အရင္းခံအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျပီး၊ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္၍ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ အေရးအထားဆံုး၊ လက္ေတြ႔အက်ဆံုး အက်ိဳးစီးပြား ေရးရာျပႆနာမ်ားကို အေရးထားအာရံုစိုက္ျပီး၊ အတူခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရးကို ေဇာက္ခ်အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။

အတူခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေရးမွာ ေရွးပေဝသဏီမွစ၍  တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နွင့္ မဟာစီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။