ေဟေပျပည္နယ္ ခ်င္ေတျမိဳ႕ ကင္းရွမ္းေတာင္ မဟာတံတိုင္းရွည္ၾကီးမွာ ပန္းခ်ီကားလိုု လွပတဲ႔ ေနထြက္ဆည္းဆာအလွ

(GMT+08:00)2022-10-17 14:11:00  

ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွာ ေဟေပျပည္နယ္ ခ်င္ေတျမိဳ႕ရွိ ကင္းရွမ္းေတာင္ မဟာတံတိုင္းရွည္ၾကီး ရႈခင္းသာေနရာမွာ ေနထြက္ဆည္းဆာအလွက ပန္းခ်ီကားလို လွေနတယ္။