တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔ မ်ိဳးေစ႔ထုတ္လုပ္ေရးခရိုင္ၾကီးတြင္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ႏွင္႔ျပည္႔စံုေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေျမအလွကို ခံစား

(GMT+08:00)2022-10-17 14:36:17  

တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ တံုးေဖာင္းျမိဳ႕သည္ အလင္းေရာင္၊ အပူစြမ္းအင္ႏွင္႔ ေရအရင္းအျမစ္ လံုေလာက္စြာရွိ၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စပါး ၃ ၾကိမ္ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ကာ မ်ိဳးေစ႔ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာေနရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ မတ္လက တံုးေဖာင္းျမိဳ႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင္႔ မ်ိဳးေစ႔ထုတ္လုပ္ေရးခရိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားခဲ႔ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ႔ေရးေပၚလစီမ်ားျဖင္႔ တံုးေဖာင္းျမိဳ႕သည္ တရုတ္မို ၁ သိန္း က်ယ္ဝန္းေသာ စံႏႈန္းျမင္႔ မ်ိဳးေစ႔ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။