တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အက်ဳိးေဆာင္ဟု ဟန္ေဂရီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဆို

(GMT+08:00)2022-10-17 14:06:18  

ဟန္ေဂရီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Medgyessy Péter သည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ စၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္ခရီးလွည္႔လည္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ အာရံုစိုက္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စီစဥ္ထားသည္႔အတိုင္း ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝသိသိသာသာတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာျခင္းကို တစ္ကမာၻလံုးက အာရံုစိုက္ၾကေၾကာင္း၊  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကို အက်ဳိးရွိေစသည္႔အျပင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လည္းအက်ဳိးျပဳ စြမ္းေဆာင္ေၾကာင္း Medgyessy Péter က မၾကာခင္ရက္မ်ားက China Media Group မွ သတင္းေထာက္အား ေျပာၾကားသည္။