တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ လူသားကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္း ထူေထာင္ရန္ တြန္းအားေပးေရး အတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျပီး လူသားတစ္ခုလံုး၏ ဘံုတူတန္ဖုိးကုိ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစရန္ ပန္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-10-17 15:26:32  

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏အာဏာရပါတီျဖစ္သည္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာကုိယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္းျမိဳ႕၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ ပါသည္။ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ ကိုယ္စား ညီလာခံထံသုိ႔ အစီရင္ခံစာကိုတင္သြင္းခဲ႔ရာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ျပီး အတူတူဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေစေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒကုိ တစ္ေလွ်ာက္လံုး စြဲကုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္းကုိ ထူေထာင္ရန္ တြန္းအားေပးေရး အတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးအား ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ တရားမွ်တမႈ၊ ဒီမုိကေရစီ ႏွင္႔ လြတ္လပ္ေရးပါရွိေသာ လူသား တစ္ခုလံုး၏ ဘံုတူတန္ဖုိးကို ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစရန္ ပန္ၾကားေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူသားတို႔သည္ မၾကံဳစဖူးေသာ ရာစုႏွစ္ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးသမုိင္းေရစီးေၾကာင္းသည္ တားဆီး၍မရေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္မူ ဗုိလ္က်စုိးမုိးေရးႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္ ႀကီးေလးေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ တစ္ကမၻာလံုးဖြံ႔ျဖိဳးေရးကမ္းလွမ္းခ်က္၊ တစ္ကမၻာလံုး လံုျခံဳေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ တင္ျပျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုၾကီးႏွင္႔ အတူ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။