“စက္ရုပ္လက္” ျဖင္႔ ရထားလမ္း ဇလီဖားတံုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ခ်ထား

(GMT+08:00)2022-10-17 14:20:17  

      ယခုရက္မ်ားအတြင္း တရုတ္ရထားလမ္းကုမၸဏီခ်ဳပ္ ပီကင္းေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္မွ ထ်န္းက်င္းလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ ထ်န္းက်င္းအေနာက္ဘူတာရံုမွ စက္ကိရိယာမ်ား အဆင္႔တိုးျမွင္႔ရန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အလတ္စား ဇလီဖားတံုးေျပာင္းလဲခ်ထားေရးစက္ျဖင္႔ ဇလီဖားတံုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲခ်ထားေနေၾကာင္း၊ ယင္းနည္းလမ္းသည္ မူလက လူအားျဖင္႔ ဇလီဖားတံုးမ်ား ေျပာင္းလဲခ်ထားသည္႔နည္းလမ္းထက္ မ်ားစြာပိုမိုလ်င္ျမန္ပါေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။