အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္မီနုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ဘက္စုံတည္ေဆာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုလုံးကုိ ေျခလွမ္းနွစ္လွမ္းခဲြၿပီး သြားမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-16 14:49:02  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္ က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလုံးကုိ ေျခလွမ္း နွစ္လွမ္းခဲြၿပီး သြားမည္ ျဖစ္ကာ၊ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္မွ ၂၀၃၅ ခုနွစ္အထိ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရးကုိ အေျခခံအားျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ၿပီး ၂၀၃၅ ခုနွစ္မွ ယခုရာစု အလယ္ပုိင္းအထိ တရုတ္နုိင္ငံကုိ အင္အားေတာင္႔တင္းသည္႔ ခ်မ္းသာၿပီး ဒီမုိကေရစီက်ေသာ၊ ယဥ္ေက်းၿပီး သင္႔ျမတ္ေဖၚေရြေသာ သာယာလွပေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည္႔ ငါးနွစ္သည္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရးနုိင္ငံကုိ ဘက္စုံတည္ေဆာက္ရန္ စတင္မည္႔ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။