တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို စတင္က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပ

(GMT+08:00)2022-10-16 16:25:16  

       တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအာဏာရပါတီျဖစ္သည္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ (၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း China Media Group မွသတင္းအရ သိရပါသည္။

       ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာကို ၾကားနာစိစစ္ၿပီး ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို စိစစ္ကာ ပါတီအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ (ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း) ကို စိစစ္ အတည္ျပဳမည္႔အျပင္ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္နွင္႔ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္သစ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိက တာဝန္သည္ တစ္ျပည္လုံး တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားကုိ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္ၿပီး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ရန္၊ ဒုတိယ နွစ္ ၁၀၀ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖၚေဆာင္ရန္နွင္႔ တရုတ္အသြင္ပုံစံေခတ္မီေရးျဖင္႔ တရုတ္အမ်ိဳးသား၏ မြန္ျမတ္ေသာ ရွင္သန္ေရးကုိ ဘက္စုံ တြန္းအားေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုလုံးကုိ ေျခလွမ္း နွစ္လွမ္းခဲြၿပီး သြားမည္ ျဖစ္ကာ၊ ၂၀၂၀ ျပည္႔နွစ္မွ ၂၀၃၅ ခုနွစ္အထိ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရးကုိ အေျခခံအားျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ၿပီး ၂၀၃၅ ခုနွစ္မွ ယခုရာစု အလယ္ပုိင္းအထိ တရုတ္နုိင္ငံကုိ အင္အားေတာင္႔တင္းသည္႔ ခ်မ္းသာၿပီး ဒီမုိကေရစီက်ေသာ၊ ယဥ္ေက်းၿပီး သင္႔ျမတ္ေဖၚေရြေသာ သာယာလွပေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည္႔ ငါးနွစ္သည္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီေရးနုိင္ငံကုိ ဘက္စုံတည္ေဆာက္ရန္ စတင္မည္႔ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ တြန္းအားေပးျခင္း၊ ေခတ္မီေရး တည္ေဆာက္မႈ တြင္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားေရးရာကုိ အေလးထားျခင္း၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ကုိယ္႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အာမခံေပးျခင္း၊ ဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝ အရည္အေသြး တုိးျမွင္႔ျခင္း၊ လူနွင္႔ သဘာဝ သင္႔ျမတ္စြာ အတူယွဥ္တဲြေရး တုိးျမွင္႔ျခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳမႈနွင္႔ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ လူသား ကံၾကမၼာတူ အသုိင္းအဝန္း တည္ေထာင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးျခင္း စသည္႔ဘက္မ်ားတြင္ ဒုတိယ နွစ္ ၁၀၀ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ အေတြးအေခၚသစ္၊ မဟာဗ်ဴဟာသစ္နွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္မ်ားကုိ တင္ျပ ထားပါသည္။

ကုိယ္စားလွယ္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင္႔ အထူးဖိတ္ေခၚေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီဝင္မဟုတ္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား ယင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ယင္းညီလာခံကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွေန ၂၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ညီလာခံတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာကို ၾကားနာစိစစ္ၿပီး ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို စိစစ္ကာ ပါတီအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ (ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း) ကို စိစစ္ အတည္ျပဳမည္႔အျပင္ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္နွင္႔ ဗဟုိစည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္သစ္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မည္ ျဖစ္သည္။

       သမိုင္းသက္တမ္း ၁၀၁ ႏွစ္ရွိသည္႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခဲ႔သည္႔ေနာက္ပိုင္း ၇၃ႏွစ္ဆက္တုိက္ အာဏာက်င္႔သုံးပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံႏွင္႔ ၎မွတစ္ဆင္႔ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အျမင္႔ဆံုးဦးေဆာင္ဌာနျဖစ္ၿပီး တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။