တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဗုိလ္က်စုိးမိုးမႈႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈကုိ မည္သည့္အခါမွ် ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟု ရွီက်င့္ဖိန္ဆုိ

(GMT+08:00)2022-10-16 15:46:53  


     တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း ျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္ က်င္းပခဲ႔ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ကုိယ္စား ညီလာခံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။

      ရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္မႈ ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို ျပတ္ျပတ္သားသား က်င့္သုံးၿပီး အေၾကာင္းကိစၥမ်ား၏ မူရင္း အမွားအမွန္အရ မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒကို ဆုံးျဖတ္ကာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၏ အေျခခံမူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတရားမွ်တမႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ကာ ဗုိလ္က်စုိးမိုးေရးဝါဒႏွင့္ ဗုိလ္က်မႈ ႏိုင္ငံေရး မွန္သမွ်ကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန႔္က်င္ၿပီး စစ္ေအးတိုက္ပြဲအေတြးအေခၚကို ဆန႔္က်င္၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ စံႏႈန္း ႏွစ္မ်ိဳးထားျခင္းကို ဆန႔္က်င္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဗုိလ္က်စုိးမိုးမႈႏွင့္ ခ်ဲ႕ထြင္မႈကုိ မည္သည့္အခါမွ် ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။