တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အခ်င္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ျခင္းျဖင္႔ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၉၆ ဦး၏ အရည္အခ်င္းမွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ

(GMT+08:00)2022-10-15 18:49:56  

   တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခဲြတြင္ ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

   ပါတီညီလာခံ၏ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အခ်င္း စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ စိစစ္ျခင္းျဖင္႔ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၉၆ ဦး၏ အရည္အခ်င္း မွန္ကန္မႈကို အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔သည္ ပါတီအေျခခံအဖဲြ႔အစည္း ၄၉ သိန္းေက်ာ္နွင္႔ ပါတီဝင္ ၉၆ သန္းေက်ာ္ ကုိယ္စား တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။