အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာတရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သတင္းေထာက္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံမည္

(GMT+08:00)2022-10-15 18:50:24  

  တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခဲြတြင္ ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

   ပါတီညီလာခံ၏ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ က်င္းပၿပီးစီးၿပီးေနာက္ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ပထမအၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ သတင္းေထာက္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။