ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ေမာ္လ္ဒိုက္သမၼတဆာလာဟ္တို႔သည္ တ႐ုတ္-ေမာ္လဒိုက္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိျခင္း ႏွစ္ (၅၀) ျပည္႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-10-15 10:57:55  

      ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ေမာ္လ္ဒိုက္သမၼတ ဆာလာဟ္ တို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိျခင္း ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကုိ အျပန္အလွန္ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

      ရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္-ေမာ္လ္ဒိုက္ခ်စ္ၾကည္ေရးဆက္ဆံမႈသည္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းရွိ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရးထားရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္ (၅၀) အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ အျပန္အလွန္ ေလးစားၿပီး အျပန္အလွန္ေထာက္ခံ၍ နုိင္ငံ ႀကီးငယ္မေရြး တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံေရးနွင္႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိ‌ေစ‌ေရး စံနမူနာေကာင္း ထူျပထားေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ တစ္ေလွတည္းစီးၿပီး အျပန္အလွန္ေဖးမကူညီကာ        ကပ္ေရာဂါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို လက္တြဲရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ "Belt and Road" ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္ရႈိင္းေစကာ စစ္မွန္ေသာႏိုင္ငံစုံဝါဒကို ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္ၿပီး တ႐ုတ္-ေမာ္လ္ဒိုက္ဆက္ဆံေရးကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။

      ဆာလာဟ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေမာ္လဒိုက္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ေရး အတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၅၀) အတြင္း နွစ္နုိင္ငံထူေထာင္ခဲ့‌သည္႔ ေရရွည္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ တစ္ဆင့္တိုး နက္ရႈိင္းၿပီး တိုးတက္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့သည္။