တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ ကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ စတင္ က်င္းပမည္

(GMT+08:00)2022-10-15 18:48:59  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီခဲြတြင္ ပီကင္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

ပါတီညီလာခံ၏ ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကုိ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ စတင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီညီလာခံကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီညီလာခံ၏ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ အားလုံး အဆင္သင္႔ ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။