၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ သတၱမ အၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-14 14:00:45  

၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ သတၱမ အၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ပီကင္း၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔က ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ႀကီးမႉး က်င္းပပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္က အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခဲ႔ပါသည္။