ကမာၻေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အႀကီးဆုံး ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ

(GMT+08:00)2022-10-13 16:22:20  

ပိုင္ေဟာ့ထန္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စီခြၽမ္ျပည္နယ္ နင္နန္ခ႐ိုင္နဲ႔ ယူနန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္က်ားခ႐ိုင္တို႔ ထိစပ္ရာ က်င္းရွားျမစ္ေၾကာင္းေပၚမွာ တည္ရွိပါတယ္။