ေလထဲမွာခ်ိတ္ဆြဲခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ ရထားကိုသင္ျမင္ဖူးပါသလား

(GMT+08:00)2022-10-13 16:07:08  

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းပထမဆုံးေသာ တည္ၿမဲသံလိုက္ maglev ရထားလမ္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းစမ္းသပ္လိုင္း “Red Rail” ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်န္းရွီးျပည္နယ္ ရွင္းေကာ္ခ႐ိုင္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာက္လုပ္ျပီးေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။