ေလထဲမွာ “အတုံးဆက္” တာကို သင္ျမင္ဖူးပါသလား

(GMT+08:00)2022-10-13 16:17:23  

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္က ေကြ႕က်ိဳး ကြၽန္းရိရွိ ဝူးက်န္းတံတားႀကီးရဲ႕ အဓိကခုံးကို ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ တံတားႀကီးဟာ စုစုေပါင္းအရွည္ ၁၈၃၄ မီတာရွိၿပီး main span က ၅၀၄ မီတာ ျဖစ္ကာ လက္ရွိ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ကြန္ကရစ္ျဖည့္ သံမဏိပိုက္ ခုံးတံတားႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။