တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ သတင္းစင္တာ တရားဝင္ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00)2022-10-13 12:16:19  

 

 ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ၏ သတင္းစင္တာ တရားဝင္ဖြင္႔လွစ္ျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သတင္းေထာက္မ်ား ယခုအၾကိမ္ညီလာခံႏွင္႔ပတ္သက္၍ သတင္းယူျခင္းအတြက္ စတင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။