တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ မၾကာခင္ က်င္းပေတာ့မယ္ေနာ္

(GMT+08:00)2022-10-13 14:28:20  

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ (၅)ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပသည့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  ညီလာခံၾကီး မၾကာခင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုညီလာခံအတြက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ညီလာခံ မက်င္းပမီကာလတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းအပါအ၀င္ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး တင္သြင္းမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ားရိွသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ညီလာခံ အစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ားက တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္မည္နည္း။ တရုတ္ျပည္သူလူထုအတြက္ ထင္ရွားေသာ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ခ်ျပႏုိင္မည္နည္းဆိုသည္ကို လူအမ်ားက စိတ္၀င္တစား အာရံုစိုက္မႈ ရိွၾက သည္။ 


တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ပါတီညီလာခံက်င္းပမႈမ်ားအေၾကာင္း

ယခုေဆာင္းပါးတြင္ လူအမ်ား သိခ်င္ေနၾကသည့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ပါတီ ညီလာခံက်င္းပမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ဗဟုသုတျဖစ္ေစရန္ အလ်ဥ္းသင့္၍ အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။  တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုက စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။ တျခားေသာ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မတူသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၉၆.၇၁ သန္းေက်ာ္ရိွသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ကမၻာတြင္ အဖြဲ႕၀င္အင္အား အမ်ားဆံုး အာဏာရ ပါတီၾကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ 


တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ထားသည့္ တရုတ္ ကြန္ကရက္ရိွသည္။ အဖြဲ႕၀င္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရိွသည္။ ထိုအဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ ၅ ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ညီလာခံက်င္းပေလ့ ရိွသည္။ ကြန္ကရက္ အထက္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီရိွသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္ အေယာက္ ၂၀၀ ေလာက္ ရိွသည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈရိွသည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴရိုတြင္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၅ ေယာက္ရိွသည္။ အျမဲတမ္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ၇ ေယာက္ရိွသည္။ 


ဆက္လက္ျပီး ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီညီလာခံမ်ားအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေရးသားရမည္ဆိုလွ်င္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ပါတီညီလာခံကို ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္(၂၃)ရက္ မွ (၃၁)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ျပီး ၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္၊ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ပါတီညီလာခံမ်ား ဆက္တိုက္က်င္းပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ သတၱမအႀကိမ္ပါတီညီလာခံကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွသာ က်င္းပနိုင္ခဲ့သျဖင့္ ညီလာခံ ႏွစ္ခုၾကား ကာလသည္ ၁၇ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံကိုတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွသာ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။ ညီလာခံ ႏွစ္ခုၾကားကာလသည္ (၁၁)ႏွစ္ရွိခဲ့သည္။ (၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံအၿပီး (၁၃)ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။ ေနာက္ေလးႏွစ္အၾကာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒႆမအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ၊ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီညီလာခံတို႔ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီညီလာခံမွအစျပဳ၍ ပါတီညီလာခံကို ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ 


ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီညီလာခံသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၈၀ ဦး ညီလာခံသို႕ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ပါတီညီလာခံတြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴရို အျမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္(၅) ဦး ပါတီတာဝန္မွ အနားယူခဲ့သည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴရို အျမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္သစ္ (၅)ဦးကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ လီေခ႔ခ်န္မွလြဲ၍ က်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေပၚလစ္ဗ်ဴရို အျမဲတမ္း ေကာ္မတီဝင္သစ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ ပါတီညီလာခံ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအေတြးအေခၚသစ္မ်ားကို တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အသြင္ပံုစံသစ္ကို ေျပာင္းလဲျပီး စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ ၀ိေသသ ပါရိွေသာ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚသစ္ကို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ရွင္သန္ေရး အိပ္မက္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ မ်ားကိုလည္း အထူးတလည္ ကိုင္တြယ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။


မၾကာခင္က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀း မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္နည္း

လက္ရိွတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူကို ထိေရာက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဦးေဆာင္ျပီး တိုင္းျပည္၏ အာဏာအားလုံးကို ျပည္သူက ပိုင္သည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုထားသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ မြန္ျမတ္သည့္ ပါတီတည္ေထာင္ေရး စိတ္ဓါတ္ကို ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရျပီးျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္သူကို အတိအလင္း ေၾကညာထားသည္။ ထို႕အျပင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံအတြက္လည္း ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၂၉၆ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္လည္း ညီလာခံ မက်င္းပမီ အခ်ိန္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ 


တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျပီးခဲ့သည့္လမ်ားက က်င္းပခဲ့သည့္ ညိွႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမ်ားကို ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ဇူလိုင္လကစျပီး အဓိကပါတီအစည္းအေ၀းမ်ား အရင္ကထက္ ခပ္စိတ္စိတ္ က်င္းပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဇူလိုင္လ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ အႀကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ ဆီးႀကိဳျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ပါတီထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့တာ ေတြ႕ရသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္က ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္မီႏုိင္ငံျဖစ္ေရး ဘက္စံု တည္ေဆာက္ရန္၊ ဒုတိယေျမာက္ ႏွစ္ ၁၀၀ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ခ်ီတက္ရန္၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္အလံကို ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ မာ့က္စ္ဝါဒ က်င့္သံုး ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ တရုတ္ထူးျခားခ်က္ပါရွိေသာ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းေၾကာင္းကို  ခိုင္မာေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 


ေနာက္ အစည္းအေ၀းပြဲတစ္ခုသည္ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းပြဲျဖစ္သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းပြဲကို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည့္ ရီွက်င့္ဖိန္က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျပီး အစည္းအေ၀းတြင္ “တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္း (ျပင္ဆင္ခ်က္)” မူၾကမ္းႏွင့္ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းကမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္မွ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံထံ တင္သြင္းမည့္ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ရသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းမ်ားမွ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈမ်ားအရ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေတြးအေခၚ၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္မ်ား စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ လိုက္နာႏုိင္ဖို႕ႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆထားပံုရသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းပြဲသို႕ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ လီေခ႔ခ်န္၊ လိက်န္႔ဆူ၊ ဝမ္ယန္၊ ဝမ္ဟုနင္း၊ ေက်ာက္ေလ့က်ိ၊ ဟန္ဇိန္႔၊ ႏိုင္ငံ ဒုတိယ သမၼတ ဝမ္ခ်ီးဆန္ စသည္ အေရးၾကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 


လူအမ်ားအတြက္ ပိုျပီး စိတ္၀င္တစား အာရံုစူးစိုက္မႈျဖစ္ၾကသည္မွာ ယခုအၾကိမ္ က်င္းပမည့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ မ်ားကို အတည္ျပဳခ်မွတ္ႏုိင္မည္ဟု ထင္ေၾကးေပးေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ယခုလ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆)ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ အေရြ႕ကို တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မည္ကဲ့သို႕ေသာ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ပံုေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း၊ ဒုတိယေျမာက္ ႏွစ္ ၁၀၀ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ေရး အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်နစြာျဖင့္ လွပေခတ္မီ တိုးတက္သည့္ ေခတ္မီဆိုရွယ္လစ္ နိုင္ငံႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖို႕ မည္ကဲ့သို႕ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္မည္နည္း ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရင္း ညီလာခံၾကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေစပါေၾကာင္း  ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ရပါသည္။

စုသက္မွဴး(မရမ္းကုန္း)