"ပန္းခါးပတ္" ကဲ့သို႔ေသာ ဖူက်ိဳးတံတားလမ္း

(GMT+08:00)2022-10-13 16:27:59  

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္၊ ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ ဖူက်ိဳးျမိဳ႔ Youxizhou တံတားလမ္းေပၚရွိ bougainvillea ပန္းမ်ား ပြင့္လာျပီး၊ တံတားလမ္းကို ခရမ္းေရာင္ ပန္းခါးပတ္ျဖင့္ ထိုးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။