ရထားလုိင္းသစ္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေျပးဆြဲျပီး၊ နန္ခ်မ္းမွ ပီကင္းအထိ ေန႔ခ်င္းျပန္ႏုိင္

(GMT+08:00)2022-10-12 16:15:32  

ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ သုညနာရီမွစျပီး တရုတ္တစ္ျပည္လံုး၌ မီးရထား လည္ပတ္ေရး အစီအစဥ္သစ္ ေဖၚေဆာင္ပါသည္။ နန္ခ်မ္းျမိဳ႕မွ ပီကင္းျမိဳ႕အထိ

Fuxing intelligent EMU ရထား စတင္ေျပးဆြဲၿပီး ခုတ္ေမာင္းရန္အခ်ိန္ကုိ ၆နာရီအတြင္းအထိ ေလွ်ာ႔ခ်လာႏုိင္ပါသည္။ ခရီးသည္၏ ခရီးသြား အေတြ႔အၾကံဳသည္ ပုိမုိ အဆင္ေျပလာပါသည္။